Odkryj swój twórczy potencjał,
wznieś się na wyżyny możliwości.

Witaj na stronach Instytutu Rozwoju Edukacji

Naszym celem jest rozwój edukacji poprzez organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli, kadry kierowniczej
i pracowników oświaty w zakresie praktycznych umiejętności wychowawczych, dydaktycznych i psychologicznych, niezbędnych w pracy pedagogicznej i profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą oraz w zakresie znajomości przepisów prawa oświatowego. Wysoką jakość naszych usług zapewnia kompetentna i wysoko wykwalifikowana kadra wykładowców: nauczyciele akademiccy, nauczyciele dyplomowani, eksperci i specjaliści z różnych dziedzin. Mamy możliwości przeprowadzenia różnorodnych form doskonalenia uwzględniających indywidualne potrzeby placówek oświatowych.

Zakres działania

 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
 • Prawo oświatowe
 • Zarządzanie w systemie oświaty
 • Doskonalenie nauczycieli w zakresie przedmiotowo - metodycznym
 • Wspomaganie działalności dydaktyczno - wychowawczej nauczyciela
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Promocja zdrowia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Kursy dla wychowawców kolonii
 • Inne - „szyte na miarę”

Formy działania

 • Kursy doskonalące
 • Warsztaty
 • Seminaria
 • Konferencje
 • Szkolenia rad pedagogicznych
 • Konsultacje indywidualne

Nasi wykładowcy

 • Osoby współpracujące z OKE, KO, MEN, MNiSW
 • Pracownicy dydaktyczno-naukowi
 • Specjaliści w różnych dziedzinach: psycholodzy, pedagodzy, prawnicy
© 2011 Instytut Rozwoju Edukacji. Wszelkie prawa zastrzeżone.